Opleiding Vioolbouwer

Opleiding vioolbouwer

De vioolbouwschool kent een opleiding die studenten opleidt tot assistent vioolbouwer.

Programma

Het programma van de opleiding heeft een omvang van ongeveer 900 uur. Het programma kan in 1 jaar gedurende drie dagen per week (voltijds) of flexibel in deeltijd gedurende meerdere jaren worden doorlopen. Gedurende het programma bouwt de student 2 instrumenten, te starten met een viool. Het tweede instrument wordt in overleg met de opleiding gekozen.

Het totale programma kent drie trimesters van elk ongeveer 300 uur.

Doelgroep

De opleiding staat in beginsel open voor elke student die geïnteresseerd is in het bouwen van strijkinstrumenten. Minimale leeftijd 18 jaar.

De volgende eigenschappen en/of vaardigheden strekken tot aanbeveling: een goede oog-hand coördinatie, ruimtelijk inzicht, ervaring met het werken met (hand)gereedschap, nauwgezetheid, geduld, liefde voor muziek, enige ervaring met het spelen van een strijkinstrument strekt tot aanbeveling, tekenvaardigheid.

Toetsing

De gereedgekomen instrumenten worden beoordeeld op basis van de eindtermen en de toets criteria die zijn beschreven voor elk onderdeel van het bouwproces (7 stuks). Daarbij wordt in acht genomen de zelfstandigheid en het vakmanschap dat de student laat zien tijdens het bouwproces evenals het tempo van werken.

Een certificaat wordt uitgereikt als:

  • het eindwerkstuk, viool (2) in het wit, met een voldoende is beoordeeld;
  • het eindwerkstuk, afwerken en lakken van instrument 1, met een voldoende is beoordeeld.

 Aanmelden

Via het aanmeldformulier op de website

Vragen

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via de mail: info@nederlandsevioolbouwschool.nl