Etalage: algemene informatie

Een onvermijdelijk bijproduct van het leren vioolbouwen zijn violen. Vrijwel iedereen begint met het bouwen van een viool (alt, cello, bas, barokdito etc.) voor een (klein)kind, partner, vriend, zichzelf. Maar dan blijkt vaak dat het vioolbouwvirus tot de moeilijk uit te roeien soort behoort. Voor de instrumenten die in dat kader tot stand komen, zoeken we een zinvolle bestemming. Het is zonde die instrumenten aan de muur te hangen. Te meer daar het vrijwel zonder uitzondering lekker spelende en goed klinkende instrumenten zijn. Ons inziens moet de afstand tussen bouwer en speler zo klein mogelijk zijn. Beide kanten zijn gebaat bij wederzijds begrip. Daarom heeft de school ervoor gekozen dat de bouwers hun instrumenten op persoonlijke titel verkopen. De school levert het kader en de etalage.

Herkomst

In grote lijnen zijn de instrumenten afkomstig uit drie bronnen:

  • door studenten gemaakt. Veruit de meeste instrumenten vallen in deze categorie;
  • in consignatie, een enkel instrument, nog uit de voorgeschiedenis van de school. Nieuwe instrumenten worden niet meer in consignatie genomen, want de school wil zich niet begeven op het pad van de handel;
  • door mijzelf gemaakt. Ik heb nog een paar instrumenten op de plank uit de periode vóór de oprichting van de NVS, en er komt, hoewel mondjesmaat, nu en dan iets nieuws uit mijn handen.

Prijs en kwaliteit

Allerlei overwegingen hebben tot de prijsstelling bijgedragen, en daar gaan we niet geheimzinnig over doen. In de eerste plaats stellen de instrumenten meer voor, vooral muzikaal, maar meestal ook esthetisch, dan het gemiddelde fabrieksinstrument, zonder dat we in het segment van gewaardeerde nog levende bouwers willen meespelen. In de tweede plaats spelen natuurlijk de gemaakte kosten, denk aan materiaal en lesgeld, een rol. Van de mogelijkheid om te verkopen moet een leuke stimulans uitgaan om te bouwen, zonder dat er veel winst gemaakt hoeft te worden. Tenslotte speelt de kwaliteit van het individuele instrument een rol.

Voor wie

Het idee is dat vioolbouwende leerlingen instrumenten maken die musicerende leerlingen zich kunnen permitteren: van een echt goed klinkende ½ viool voor een begaafd kind tot een contrabas voor een conservatoriumstudent. Maar een aantal instrumenten wordt inmiddels ook tot grote tevredenheid op professioneel niveau bespeeld. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de instrumenten door spelers worden aangeschaft. We proberen naar beste weten te voorkomen dat er handel mee gedreven wordt, maar de handelaar die beeldschoon viool speelt kunnen we natuurlijk toch niet ontmaskeren.

Opdracht

Als je niet teveel haast hebt, is in principe altijd een student bereid om in opdracht iets te maken. Dat is een kwestie van goed overleg. De aardigheid daarvan is natuurlijk dat je van begin tot einde, inclusief het intoneren en lakken, het project mede vorm kunt geven.

Garantie

De instrumenten zijn voorzien van een label van de School met vermelding van maker, jaartal etc. Het label geeft ook aan dat het instrument is gemaakt onder auspiciën van de NVS, en volgens onze kwaliteitsnormen. We garanderen dat elk instrument zorgvuldig door één hand is gemaakt, van eersteklas materiaal en uitstekende klank- en speeleigenschappen heeft. Voor nazorg, kleine veranderingen in de opzet en in geval van onvoorziene problemen die niet herleidbaar zijn tot normale slijtage of onzorgvuldigheid, is de School ook aansprakelijk.