Tuning machines for Double-Bass

Ontwerp: Dirk Jacob Hamoen
Technische uitvoering: Jacob ten Hoeve (www.jactenhoeve.nl), ambachtelijk klokkenmaker, Joure
Documentatie: William Baker

Uitvoering

Standaard-conus van 1:25 van de ruimer voor stemsleutels voor cello. Van de sets van 4, heeft die voor de E’ een iets langere steel, A’ en G zijn standaard, de steel van de D is iets korter, zodat hij wat minder ver uitsteekt. Ook staan de lagerbokjes van de D iets dichter bij elkaar, omdat op die plek de ruimte vaak beperkt is. Er is wat keus in de stijl van de knoppen.

Daarnaast de onberispelijke lagering en overbrenging van de worm op het wiel, voor moeiteloos stemmen zonder slijtage, en het basisidee achter deze mechanieken (vrij naar Toyota) dat wat er niet is, ook niet kan gaan rammelen. Een absoluut minimum aan losse onderdelen derhalve.

Het monteren vraagt wat vakmanschap. De manier waarop de lagerbokjes afzonderlijk worden ingelaten, garandeert dat op de schroefjes een minimum aan kracht wordt uitgeoefend. Ook het werken van het hout van de krul kan door deze oplossing geen grote krachten op de schroefjes uitoefenen. Dit in tegenstelling tot mechaniekplaten met vier schroefjes, of zelfs platen in de vorm van de schroevenkast.

Individuele wensen

Er bestaat altijd de mogelijkheid om naar individuele wensen een mechaniek te laten maken, zoals bv. het vijfde mechaniek bij de bestaande vier. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het werk.

Kosten

De kosten zijn €200,00 per stuk, 4 stuks per set: €800,-.

Standaardlevering

De mechanieken komen standaard in sets van 4. Sets van 5 zijn geen probleem, maar dan hebben we maten en foto’s van de krul nodig om de lengte van de stelen te bepalen.

This instrument is for sale