De school gaat weer open!

15 mei 2020

Half maart ging heel Nederland op slot. En zo ook de Nederlandse Vioolbouwschool. Het was een onwerkelijke periode maar gelukkig gaat het de goede kant op en kan de school einde mei onder strikte voorwaarden weer open! Het aantal leerlingen per dag wordt beperkt tot tien, voorlopig slecht twee i.p.v. drie dagen geopend (woensdag en vrijdag) en iedereen draagt een van thuis meegenomen mondkapje. Het mag de pret niet drukken: er kan weer gebouwd worden!

Dirk Jacob Hamoen geeft het goede voorbeeld

Ook de geplande zomerweken gaan vooralsnog door, zij het met een beperkt aantal deelnemers om de nodige afstand tot elkaar te kunnen garanderen. Maar met inmiddels twee lokalen, kunnen er tien bouwers per dag aan het werk.