Het schoolgebouw in Makkum: oorsprong en geschiedenis

Het bijzondere schoolgebouw aan de Markt in Makkum is in 1913 oorspronkelijk gebouwd als een school met twee lokalen in Tjerkwerd. In 1927 was er voor deze school geen zinvolle bestemming meer en In 1934 is de school op last van de Ged. Staten opgeheven tegen de wil van de ouders en gemeenteraad. Gerben Draaier, koster van de Nederlandse Hervormde Kerk te Tjerkwerd heeft de school afgebroken en in Makkum als verenigingsgebouw op het terrein van de Diakonie (de armen- en ziekenzorg van de kerk) weer laten opbouwen. Vandaar dat het net lijkt of het hele gebouw van gebruikt materiaal is gemaakt. Tot 2012 ongeveer heeft het daar dienst gedaan als verenigingsgebouw voor grote vergaderingen, trouwfeesten, Sinterklaas etc. In de oorlog zijn er onderduikers gehuisvest. Rond 2005 is het gebouw, toen “Ons Gebouw” geheten, verkocht. De nieuwe eigenaar was een huisjesmelker die het pand verhuurde, waarna er zeven jaar lang vrijwel geen onderhoud aan gepleegd is. Er zat onder meer een kringloopwinkel in en op de zolder een hennepplantage.

School in Tjerkwerd 1917
School in Tjerkwerd 1917

In 2012 kocht Dirk Jacob Hamoen het gebouw en liet het vervolgens helemaal opknappen en, waar nodig, restaureren. Het originele blikken plafond is bij die restauratie ook weer te voorschijn is gekomen. Dat is bijzonder, want er zijn voor zover bekend slechts veertien blikken plafonds in Friesland waarbij die uit de periode 1850-1940 uiterst zeldzaam zijn (bron: Fryslân Historisch Tijdschrift 2017, nr. 6, blz. 12).

Het blikken plafond van de NVS met zicht op de lak- en droogruimte
Het blikken plafond van de NVS met zicht op de lak- en droogruimte